கூத்தனூர் மகா சரஸ்வதி கோயில் - திருவாரூர்

maha sarashvathi

கூத்தனூர் மகா சரஸ்வதி கோயில் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய முஸ்லீம் நகரமான கூத்தனூரில் அமைந்துள்ள ஒரு இந்து கோவிலாகும். இது இந்து சமயக் கல்விக் கடவுளான சரஸ்வதிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது.

To Share :