உங்கள் ராசிகேற்ற ராசிக்கல் எது?


ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தில் ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் வகுத்த நவரத்தினங்கள் என்னென்ன என்பதைப் பார்க்கலாம்.

1. சூரியன்—மாணிக்கம்.
2. சந்திரன்—முத்து.
3. செவ்வாய்—பவழம்.
3. புதன்—மரகதம்.
4. குரு—புஷ்பராகம்.
6. சுக்கிரன்—வைரம்.
7. சனி—நீலம்.
8. ராகு—கோமேதகம்.
9. கேது—வைடூரியம்.


image

image

image
To Share :